Syarat dan Rukun Haji

  • 0

Syarat dan Rukun Haji

1 . Syarat-syarat Haji

a. Islam

b. Baligh (dewasa)

c. Aqil (berakal sehat)

d. Merdeka (bukan budak).

e. Istitha’ah (mampu)

 2. Rukun Haji

 a. Ihram (niat)

b. Wukuf di Arafah

c. Thawaf Ifadah

d. Sa’i

e. Tahallul (Cukur)

f. Tertib

Rukun Haji tidak dapat ditinggalkan. Apabila tidak dipenuhi, maka hajinya batal.


Leave a Reply